Ai ai ai ai São Bento me chama

Ai ai ai ai

São Bento me chama

Ai ai ai ai

São Bento me chamaou

Ai ai ai ai

São Bento me quer

Ai ai ai ai

São Bento me chama

Ai ai ai ai

Para jogar capoeira

Ai ai ai ai

E me joga no chão

Ai ai ai ai

Eu já vou meu mestre

Ai ai ai ai

Eu já vou sim sinhô